Please choose your preferred language

English Afrikaans

HVORFOR
ØKOLOGISK?

Return to the wild

sse har vært økologisk sertifisert siden 2005​. Vi liker ikke syntetiske kjemikalier og idag vet vi at økologisk jordbruk er bedre for planeten.

I løpet av de siste 100 årene har vi sett virkningen av syntetiske kjemikalier på verden rundt oss.

Vi vet nå at komplekse økosystemer ikke responderer på enkeltkjemikalier på forutsigbare måter.

For eksempel … når vi sprøyter DDT inn i et økosystem for å drepe mygg, lykkes vi, men så begynner vi å se utilsiktede konsekvenser. Flere tiår etter forbudet mot DDT tester 99% av amerikanerne fortsatt positive for DDT-rester i blodet. Jenter som er utsatt for DDT før puberteten har 5 ganger større sannsynlighet for å utvikle brystkreft som voksne.

Selv om vi oppnår de kortsiktige målene, er ikke de langsiktige effektene enkle å leve med.

Vi føler at noe lignende skjer i konvensjonell hudpleie. Et enkelt kjemikalie påføres huden for et kortsiktig resultat, men uten full forståelse av de langsiktige konsekvensene.

Esse holder seg så nær naturen som mulig, og Ecocerts økologiske standarder holder oss på sporet. De tillater ikke syntetiske kjemikalier, genetisk modifisering eller hormonetterligning. Vi føler ikke, fra eget ståsted, at standardene har vært en begrensning på vår evne til å tilby bærekraftige måter å behandle aldrende hud.

IKKE
FORURENS
DET

Økologiske bønder bruker ikke syntetiske plantevernmidler, herbicider eller gjødsel, så vannløp og jord ikke blir forurenset av gifter. Dette betyr også at du ikke blir forurenset av restene fra disse kjemikaliene i hudproduktene dine.

Kort sagt, er økologisk jordbruk bærekraftig og gjør mindre skade på planeten. Det er ikke perfekt, men det er langt bedre enn alternativene.

Et menneskes hud har ofte større mikrobielt mangfold enn et menneskes tarm. Huden blir nå sett på av forskere som et økosystem. Menneskeceller og mikrober eksisterer sammen, og begge bidrar til optimal hudhelse.

De langsiktige effektene av syntetiske kjemikalier på huden er ennå ikke kjent, men det virker usannsynlig at de vil redusere aldershastigheten på lang sikt.

Dette er grunnen til at vi har valgt å sertifisere produktene våre økologisk og å unngå kjemikalier som ikke forekommer naturlig.

2015 ble det laget et 3D-molekylært kart over menneskelig hudkjemi for første gang. Forsøkspersonene ble bedt om å slutte å bruke alle personlige pleieprodukter i tre dager for å unngå forstyrrelse av resultatene. Det var forventet at store deler av hudkjemien ville være fra mikrobiell opprinnelse, og at resten ville være av menneskelig opprinnelse, med miljøkjemikalier som utgjør en liten, men målbar del.

Resultatene fulgte ikke det forventede mønsteret.

Mikrobielle celler bidro faktisk dobbelt så mye som menneskelige celler gjorde for kjemien på huden. Det overraskende funnet var at rester fra personlige pleieprodukter bidro med 8% av den målte kjemien.

HVORFOR ØKOLOGISK?

Return to the wild Esse har vært økologisk sertifisert siden 2005.
Vi liker ikke syntetiske kjemikalier og idag vet vi at økologisk jordbruk er bedre for planeten.

HUDEN DIN ER
ET ØKOSYSTEM …
IKKE FORURENS DET

I løpet av de siste 100 årene har vi sett virkningen av syntetiske kjemikalier på verden rundt oss.

Vi vet nå at komplekse økosystemer ikke responderer på enkeltkjemikalier på forutsigbare måter​.

For eksempel … når vi sprøyter DDT inn i et økosystem for å drepe mygg, lykkes vi, men så begynner vi å se utilsiktede konsekvenser. Flere tiår etter forbudet mot DDT tester 99% av amerikanerne fortsatt positive for DDT-rester i blodet. Jenter som er utsatt for DDT før puberteten har 5 ganger større sannsynlighet for å utvikle brystkreft som voksne.

Selv om vi oppnår de kortsiktige målene, er ikke de langsiktige effektene enkle å leve med.

 

Vi føler at noe lignende skjer i konvensjonell hudpleie. Et enkelt kjemikalie påføres huden for et kortsiktig resultat, men uten full forståelse av de langsiktige konsekvensene.

Esse holder seg så nær naturen som mulig, og Ecocerts økologiske standarder holder oss på sporet. De tillater ikke syntetiske kjemikalier, genetisk modifisering eller hormonetterligning. Vi føler ikke, fra eget ståsted, at standardene har vært en begrensning på vår evne til å tilby bærekraftige måter å behandle aldrende hud.

Økologiske bønder bruker ikke syntetiske plantevernmidler, herbicider eller gjødsel, så vannløp og jord ikke blir forurenset av gifter. Dette betyr også at du ikke blir forurenset av restene fra disse kjemikaliene i hudproduktene dine.

Kort sagt, er økologisk jordbruk bærekraftig og gjør mindre skade på planeten. Det er ikke perfekt, men det er langt bedre enn alternativene.

Et menneskes hud har ofte større mikrobielt mangfold enn et menneskes tarm. Huden blir nå sett på av forskere som et økosystem. Menneskeceller og mikrober eksisterer sammen, og begge bidrar til optimal hudhelse.

JORDEN ER
ET ØKOSYSTEM …
IKKE FORURENS DET

2015 ble det laget et 3D-molekylært kart over menneskelig hudkjemi for første gang. Forsøkspersonene ble bedt om å slutte å bruke alle personlige pleieprodukter i tre dager for å unngå forstyrrelse av resultatene. Det var forventet at store deler av hudkjemien ville være fra mikrobiell opprinnelse, og at resten ville være av menneskelig opprinnelse, med miljøkjemikalier som utgjør en liten, men målbar del.

Resultatene fulgte ikke det forventede mønsteret.

Mikrobielle celler bidro faktisk dobbelt så mye som menneskelige celler gjorde for kjemien på huden. Det overraskende funnet var at rester fra personlige pleieprodukter bidro med 8% av den målte kjemien.

De langsiktige effektene av syntetiske kjemikalier på huden er ennå ikke kjent, men det virker usannsynlig at de vil redusere aldershastigheten på lang sikt. Dette er grunnen til at vi har valgt å sertifisere produktene våre økologisk og å unngå kjemikalier som ikke forekommer naturlig.

Shopping cart
There are no products in the cart!
Continue shopping