Please choose your preferred language

English Afrikaans

VÅRE VERDIER

ØKOLOGISK SERTIFISERT

Esse har fulgt Ecocert økologiske standarder siden oppstarten. Ecocert håndhever et minimum av økologiske prosentandeler og forbyr ingredienser som de anser som usikre eller uholdbare. De reviderer også produksjonsanlegget vårt og sørger for full sporbarhet av alle råvarer.

Ecocert regulererer også forpakning vi bruker. De sørger for at materialene vi bruker er trygge for forbrukeren og ikke påvirker sluttproduktet over tid. De overvåker også resirkulerbarheten til emballasjematerialene.

KARBONNØYTRALT

Esse kjemper hvert år for å minimere karbonutslippene. Vi reviderer vårt energiforbruk årlig for å sikre at vi er så effektive som vi kan være, og at vi fortsetter å forbedre oss.

Ingen er imidlertid perfekte, så Esse kjøper karbonkreditter for å kompensere for selskapets karbonutslipp. Du kan finne ut mer om vårt valgte karbonoffset-program her.

PLASTNØYTRALT

Vi har inngått et samarbeid med Cleanhub for å samle plastavfall i utviklingsland før det når havet. Millioner av tonn plast havner hvert år i havene våre med dypt skadelige resultater for marine økosystemer. I dag blir ikke 91% av global plast resirkulert, og engangsplastikk havner i vannløp som ender i havet.

Esse har trappet opp for å beskytte havet ved å bli plastnøytrale. Vi beregner plastbruken vår og sørger for at en tilsvarende mengde blir samlet inn og resirkulert. Dette gir også lokalsamfunn i utviklingsland mulighet til å etablere innsamlingsbedrifter. For øyeblikket har Cleanhub kapasitet til å behandle 15 millioner tonn plastavfall fra mer enn 70 land. Esse er forpliktet til å beskytte havene våre – med hvert produkt vi selger.

DYREVENNLIGE

Vi tester ikke produktene våre på dyr og vil ikke bruke ingredienser fra leverandører som gjør det. Det er mange alternativer til bruk av dyr i forskning. Våre produkter blir testet på frivillige mennesker.

Esse tilhører PeTA’s dyrevennlige program og er akkreditert som et dyrevennlig selskap på PeTA.org.

VEGANSK

Esse støtter vegansk produktutviklingspraksis og er akkreditert av The Vegan Society. The Vegan Trademark er den autentiske standarden verden over for produkter som er fri for animalske ingredienser og dyreforsøk. Vi vil alltid streve etter å bruke ikke-animalske ingredienser i våre produkter, og under ingen omstendigheter vil vi støtte den uetiske praksisen med dyreforsøk på våre produkter eller deres ingredienser.

Våre veganske fans vil alltid bli informert om animalske ingredienser som vi føler vi ikke klarer å unngå for å produsere de mest effektive og etiske produktene vi kan. Det er sjeldent nødvendig, men i tilfelle et plantebasert alternativ ikke er tilgjengelig, vil vi som alltid være nøye med å velge ut våre leverandører. I disse sjeldne tilfellene vil vi bare bruke et biprodukt og bare vurdere det, forutsatt at det ikke forekommer noe skader på dyret når det behandles. Esse prioriterer alltid menneskers helse, hud og miljø når vi velger ingredienser.

Shopping cart
There are no products in the cart!
Continue shopping