Personvernerklæring

Oppdatert 7 juli 2021


Hva er dette dokumentet?

Dette dokumentet er en
Personvernerklæring som beskriver hvordan vi samler og bruker personlig informasjon om deg gjennom og etter din relasjon med oss. 

ESSE MAURITIUS forplikter seg til å beskytte personvernet og sikkerheten av din personlig informasjon. 

Vi er ansvarlige for å bestemme hvordan vi oppbevarer og bruker personlig informasjon. Vi må under loven informere deg om denne informasjonen. 

Det er viktig at du leser denne informasjonen, sammen med annen personvernerklæringen vi vi kommer med under anledninger der vi samler eller prosesserer personlig informasjon om deg, så du vet hvordan og hvorfor vi bruker informasjonen. 

Databeskyttelsesprinsipper

Vi vil overholde de relevante databeskyttelseslovene (databeskyttelsesloven 2017). Dette betyr at personopplysningene vi har om deg vil være:

Brukt lovlig, rettferdig og på en måte vi kan begrunne.
Innsamlet kun for gyldige formål som vi har forklart for deg og ikke brukt på noen måte som er uforenlig med disse formålene.
Relevant for formålene vi har fortalt deg om og begrenset kun til disse formålene.
Nøyaktig og holdt oppdatert.
Oppbevares bare så lenge det er nødvendig for formålene vi har fortalt deg om.
Oppbevares trygt.

Hva slags informasjon vi har om deg

Personopplysninger, eller personlig informasjon, betyr all informasjon om en person som denne personen kan identifiseres fra. Det inkluderer ikke data der identiteten er fjernet (anonyme data).

Vi kan samle inn, lagre og bruke følgende kategorier av personlig informasjon om deg:

Personlig kontaktinformasjon som navn, tittel, adresser, telefonnumre og personlige e-postadresser.
Tidligere navn.
Fødselsdato.
Fødselssted.
Nasjonalitet.
Passnummer og utstedelsesland.
Skatteidentifikasjonsnummer.
Skattemessig bosted.
Yrke, navn på arbeidsgiver, arbeidsforhold.
Forretningsadresse.
Enten du har hatt en offentlig stilling eller verv.
Kilde til midler, kilde til formueinformasjon.
Kopi av førerkort eller ID-kort, der det er aktuelt.

Hvordan samles personopplysningene dine inn?

Vi samler vanligvis inn personlig informasjon om deg gjennom vår klientovertakelsesprosess, enten direkte fra deg når du legger inn produktbestillinger hos oss eller fra en tredjepartsrådgiver.

Vi kan samle inn ytterligere personlig informasjon i løpet av vårt forretningsforhold med deg. Du vil til enhver tid holde seg informert om all tilleggsinformasjon som er lagret om deg.

Hvis du har registrert deg for noen av våre nyhetsbrevplattformer via vår .com-nettside, lagrer vi e-postadressen din for selektiv kommunikasjon til du avslutter abonnementet.

Nettleser og bruk av informasjonskapsler

Siden vår kan bruke “informasjonskapsler” for å forbedre brukeropplevelsen. En brukers nettleser plasserer informasjonskapsler på harddisken deres for journalføringsformål og noen ganger for å spore informasjon om dem. Brukere kan velge å sette nettleseren sin til å nekte informasjonskapsler, eller å varsle deg når informasjonskapsler sendes. Hvis de gjør det, vær oppmerksom på at enkelte deler av nettstedet kanskje ikke fungerer som det skal.

Nettstedet bruker også Google Analytics, en nettanalysetjeneste levert av Google Inc. Systemet bruker informasjonskapsler for å generere kunnskap om hvordan du bruker nettstedet vårt, som overføres og lagres av Google på servere i USA. Google vil bruke denne informasjonen til å evaluere din bruk av nettstedet, kompilere rapporter om aktivitet på nettstedet og tilby andre tjenester knyttet til aktiviteter på nettstedet. Google vil ikke knytte IP-adressen din til noen annen data holdt av Google.

Du kan forhindre Googles innsamling og bruk av data ved å laste ned og installere nettleserpluginen som er tilgjengelig under https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Data om barn

Esse Mauritius nettsted er ikke ment for barn under 13 år, og Esse Mauritius vil ikke bevisst samle inn data fra barn fra 13 år og under, med mindre det er tillatt i henhold til relevant lov.

Hvordan vi vil bruke informasjon om deg

Vi vil alltid bruke din personlige informasjon når loven tillater eller tvinger oss. Oftest vil vi bruke din personlige informasjon under følgende omstendigheter:

For å bekrefte identiteten din og beskytte oss mot svindel og for å oppfylle våre forpliktelser mot hvitvasking av penger og antiterrorfinansiering.
Der det er nødvendig å utføre noen betingelse i kontrakten vi har inngått med deg.
Der det er nødvendig for å overholde en juridisk forpliktelse.
Der det er nødvendig for våre legitime interesser (eller de til en tredjepart) og dine interesser og grunnleggende rettigheter ikke overstyrer disse interessene.

Vi kan også bruke din personlige informasjon i følgende situasjoner, som sannsynligvis vil være sjeldne:

Hvor vi trenger å beskytte dine interesser (eller andres interesser).
Der det er nødvendig i allmennhetens interesse (eller for offisielle formål).

Situasjoner der vi vil bruke din personlige informasjon

Vi trenger alle kategoriene med informasjon i listen ovenfor (se hva slags informasjon vi har om deg) primært for å tillate oss å utføre de avtalte tjenestene og for å gjøre oss i stand til å overholde våre juridiske forpliktelser.

Endring av formål

Vi vil kun bruke dine personopplysninger til de nødvendige formålene som vi samlet den inn for, med mindre vi med rimelighet vurderer at vi trenger å bruke den av en annen grunn og den grunnen er forenlig med det opprinnelige formålet. Hvis vi trenger å bruke din personlige informasjon til et urelatert formål, vil vi varsle deg og vi vil forklare det juridiske grunnlaget som tillater oss å gjøre det.

Vær oppmerksom på at vi kan behandle dine personopplysninger uten din viten eller ditt samtykke, i samsvar med reglene ovenfor, der dette er påkrevd eller tillatt ved lov.

 

Våre forpliktelser som arbeidsgiver

Hver og en av våre ansatte er ansvarlige for å opprettholde konfidensialiteten til all personlig informasjon som de har tilgang til. Som et uttrykkelig vilkår for deres arbeidskontrakter, må våre ansatte påta seg og opprettholde taushetsplikt som varer utover arbeidsopphøret.

Alle ansatte er pålagt å gjennomføre obligatorisk databeskyttelsestrening med jevne mellomrom, noe som forsterker deres ansvar og forpliktelser når det gjelder å opprettholde personvernet og konfidensialiteten til din personlige informasjon.

 

Trenger vi ditt samtykke?

Vi trenger ikke ditt samtykke hvis vi bruker spesielle kategorier av personopplysningene dine for å utføre våre juridiske forpliktelser. Under begrensede omstendigheter kan vi henvende oss til deg (eller din representant) for skriftlig samtykke for å tillate oss å behandle visse spesielt sensitive data. Hvis vi gjør det, vil vi gi alle detaljer om informasjonen vi ønsker og årsaken til at vi trenger den, slik at du kan vurdere om du ønsker å samtykke.

For enhver internasjonal overføring av personopplysninger vil du bli informert på forhånd, så langt det er praktisk mulig. En slik overføring vil også falle inn under denne personvernerklæringen.


Informasjon om ulovlig aktivitet

Vi kan kun behandle informasjon knyttet til ulovlig aktivitet der loven tillater oss det. Vi vil bruke økonomisk kriminalitet eller andre bakgrunnssjekkbyråer for å screene deg som en del av klientovertakelsesprosessen, eller vi kan bli varslet om slik informasjon direkte av deg i løpet av vårt forretningsforhold. Vi vil bruke informasjon om ulovlig aktivitet for å oppfylle våre forpliktelser mot hvitvasking av penger og bekjempelse av finansiering av terrorisme.

Automatisert beslutningstaking

Automatisert beslutningstaking finner sted når et elektronisk system bruker personopplysninger til å ta en beslutning uten menneskelig innblanding.

Vi ser ikke for oss at noen avgjørelser vil bli tatt om deg ved hjelp av automatiserte midler, men vi vil varsle deg skriftlig hvis denne stillingen endres.

 

Hvorfor kan du dele min personlige informasjon med tredjeparter?

Vi kan dele dine personopplysninger med tredjeparter, der det er påkrevd ved lov eller der det er i forbindelse med tjenestene som tilbys av oss.

 

Datasikkerhet

Vi har iverksatt hensiktsmessige sikkerhetstiltak for å forhindre at din personlige informasjon ved et uhell går tapt, brukes eller får tilgang til på en uautorisert måte, endres eller avsløres. I tillegg begrenser vi tilgangen til din personlige informasjon til de ansatte, agenter, entreprenører og andre tredjeparter som har et forretningsbehov å vite. De vil kun behandle dine personopplysninger i henhold til våre instruksjoner og der de har samtykket i å behandle informasjonen konfidensielt og holde den sikker.

Vi har innført prosedyrer for å håndtere ethvert mistenkt datasikkerhetsbrudd og vil varsle deg og enhver gjeldende regulator om et mistenkt brudd der vi er lovpålagt å gjøre det.

 

Oppbevaring av data

Hvor lenge vil du bruke informasjonen min?

Vi vil beholde din personlige informasjon så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålene vi samlet den inn for. Hvor lang tid vi oppbevarer personopplysningene dine avhenger av:

Formålene som vi behandler dine personopplysninger for.
eventuelle juridiske eller forskriftsmessige krav vi måtte oppfylle.

For eksempel må vi kunne svare på eventuelle bekymringer du måtte ha, selv om du ikke lenger er kunde. Vi har retningslinjer for oppbevaring på plass som styrer ødeleggelse av personlig informasjon.

I noen tilfeller kan vi anonymisere din personlige informasjon slik at den ikke lenger kan knyttes til deg, i så fall kan vi bruke slik informasjon uten ytterligere varsel til deg. Når forretningsforholdet ditt med oss ​​er avsluttet, vil vi beholde og sikkert ødelegge din personlige informasjon i samsvar med våre retningslinjer for datalagring og gjeldende lover og forskrifter.

Din plikt til å informere oss om endringer

Vi er forpliktet til å beholde nøyaktigheten til din personlige informasjon så lenge den brukes til formålene som er angitt i retningslinjene, og forutsatt at du holder oss oppdatert. Rask varsling om eventuelle endringer, for eksempel din adresse, e-postadresse eller telefonnummer, vil hjelpe oss med å gi deg best mulig service.

Du har rett til å be om en oversikt over all informasjon som er lagret om deg på våre servere. Vi vil ivareta forespørselen din innen 3 dager og gi deg all data som er lagret av oss. Skulle du oppdage at det kreves endringer ved gjennomgang av din personlige informasjon, vennligst informer oss umiddelbart. Vi vil gjøre vårt beste for å informere andre om viktige endringer i din personlige informasjon som vi kan ha gitt dem.

 

Endringer i denne personvernerklæringen

Denne kunngjøringen utgjør ikke en del av noen kontrakt for å levere tjenester.

Vi forbeholder oss retten til å oppdatere denne personvernerklæringen når som helst, og vi vil gi deg en ny personvernerklæring når vi gjør noen vesentlige oppdateringer. Vi kan også varsle deg på andre måter fra tid til annen om behandlingen av dine personopplysninger.